แพคเกจ 10 ครั้ง (สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง)

 แพคเกจ 10 ครั้ง (สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง)

ในรายงานสรุป

แพ็ค 1-1 การฝึกอบรมที่มีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล Simone Voltan อากาศเปิดในข้อเสนอพิเศษ 250 € 10 ครั้งรวม 60 นาทีในแต่ละ
ไม่พลาดข้อเสนอสำหรับระยะเวลาที่ จำกัด !