แพคเกจ 10 ครั้ง (สำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน)

 แพคเกจ 10 ครั้ง (สำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน)

ในรายงานสรุป

แพ็ค 1-1 การฝึกอบรมที่มีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล Simone Voltan ที่บ้านของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ 250 € 10 ครั้งรวม 60 นาทีในแต่ละ
ไม่พลาดข้อเสนอสำหรับระยะเวลาที่ จำกัด !