การออกกำลังกายกลางแจ้ง

 การออกกำลังกายกลางแจ้ง
 การออกกำลังกายกลางแจ้ง
 การออกกำลังกายกลางแจ้ง
 การออกกำลังกายกลางแจ้ง

ในรายงานสรุป

เรามีการประชุมนอกส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากวงจรน้ำหนักตัวหรือด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก
ทั้งหมด 30 € / ชั่วโมง 15 € / 30 นาทีมีความเป็นไปได้ของการนั่งในกลุ่มเล็ก ๆ 2-5 คนที่จะ 20 €ต่อคน