Home Kaangkupan

 HOME KAANGKUPAN

Sa buod

Dumating kami sa iyong pinto.
Limitasyon:
1) magkaroon ng isang maliit na gym sa bahay
Bilang kahalili:
2) magkaroon ng isang maliit na espasyo upang magsagawa ng pagsasanay higit sa lahat bodyweight

ang lahat sa abot-kayang figure ng 30 € / hour.