ออกกำลังกายที่บ้าน

 ออกกำลังกายที่บ้าน

ในรายงานสรุป

เรามาที่ประตูของคุณ
จำกัด :
1) มีห้องออกกำลังกายขนาดเล็กที่บ้านผลัด
:
2) มีพื้นที่ขนาดเล็กที่จะดำเนินการออกกำลังกาย
ส่วนใหญ่น้ำหนักตัว
ทั้งหมดในรูปราคาไม่แพง 30 € / ชั่วโมง