Coaching Online

 Coaching online

Sa buod

Ang alok ay kabilang ang:
- paunang medikal na kasaysayan
- personalized na programa
- pagsubaybay sa progreso
- pandiyeta payo
- pagganyak session

ang lahat sa loob ng 70 € / buwan sa halip na 100 € / buwan.