การฝึกสอนออนไลน์

 การฝึกสอนออนไลน์

ในรายงานสรุป

ข้อเสนอรวมถึง:
- เริ่มต้น
ประวัติทางการแพทย์ - ส่วนบุคคลโปรแกรม
- ตรวจสอบความคืบหน้า
- อาหารคำแนะนำ
- การประชุมแรงจูงใจ

ทั้งหมด 70 € / เดือนแทน 100 € / เดือน