1 ครั้งเดียวให้เป็นหนึ่ง

 1 ครั้งเดียวให้เป็นหนึ่ง

ในรายงานสรุป

หนึ่งเดียวที่จะเป็นหนึ่งในเซสชั่นกับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลข้อเสนอพิเศษ Simone Voltan €เซสชั่น 40 ต่อ 60 นาทีและ 20 € 30 นาที
ไม่พลาดข้อเสนอเป็นเวลา จำกัด