1 Single Session 12:59

 1 single session 12:59

Sa buod

Ang nag-iisang 12:59 session na may isang personal trainer Simone Voltan Espesyal na alok € 40 bawat 60 minutong session at sa 20 € para sa 30 minuto.
Do palampasin ang alok ay oras-limitado.