WebSeo
Mycket ofta människor misslyckas med att tåg grund av tidsbrist sett alltför många...
WebSeo
2020-08-18 11:59:07
WebSeo logo

blogg

hur du optimerar din träning?

Här är den bästa strategin!

Mycket ofta människor misslyckas med att tåg grund av tidsbrist sett alltför många arbetsåtaganden; Idag vill vi tala om hur du optimerar din träning så att dessa människor kan bortse från den rätt utrymme för tåg.
Om du har också samma typ av problem i dag vill jag ge dig de bästa strategierna som ska genomföras. Här går du:

  • UP 'densiteten' av din träning, dvs. minska tiden för återhämtning och därigenom öka både serienumret som du kan göra vid en viss tidpunkt; och intensiteten i sessionen. Genom att göra din träning blir kortare men mer effektivt.
  • Ta bort en serie där MÖJLIGT: fokusera din energi och tid på bristfälliga muskler, så om du har brist på tid raderas serien från de dominerande dina muskelgrupper.
  • UTBILDADE på bara några timmar: Undvik om möjligt att träna i grupper om zoner där det finns alltför många människor är detta eftersom du förlora alltför mycket tid väntar på att släppas på maskiner och samtidigt öka möjligheterna för förvirrad.
  • Undvik onödiga tidsförlust: När du tränar, speciellt med lite tid, undvik att använda telefon eller andra verktyg som du kan förlora tid och koncentration. Klockan är nu ... bara inte kasta det!
  • Trust för att en personlig tränare: kunna optimera lite tid du har till förfogande, förvandla den till ett intensivt träningspass med enastående resultat. En kort tid men maximalt utbyte!
Dessa är enkla tips, men om de följs du har råd att träna på så sätt optimera den lilla tid du har till förfogande; rätt strategier har dem, så nu ZERO ursäk

RELATERADE ARTIKLAR